Skip to content
0
Your cart is empty. Go to Shop
0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu

Privacy verklaring

Persoonlijke informatie

Wij zullen de persoonlijke gegevens van de klant alleen verzamelen voor legitieme zakelijke doeleinden, en wij zullen alle maatregelen treffen
om de veiligheid en de privacy van die informatie te waarborgen. Wanneer een klant een bestelling plaatst op deze site, moeten wij de naam, het e-mailadres, het huisadres en het leveringsadres van de klant kennen.

Gegevensbescherming

Wij zullen de persoonlijke gegevens van de klant alleen gebruiken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen de persoonlijke informatie van de klant niet doorgeven aan derden, met uitzondering van wetshandhavingsinstanties. Door bij ons te bestellen gaat de klant ermee akkoord dat wij hem per e-mail informatie sturen over toekomstige producten, aanbiedingen en evenementen. Als de klant deze informatie niet wenst te ontvangen, moet hij contact met ons opnemen op +44 (0) 191 4901313, of per e-mail op info@ironingpresscompany.com, en vragen om van de lijst te worden verwijderd. De klant kan zijn persoonlijke gegevens te allen tijde inzien of wijzigen door contact met ons op te nemen op +44 (0) 191 4901313, of per e-mail op info@ironingpresscompany.com.

Toestemming van de klant

Door deze website te gebruiken, gaat de klant akkoord met ons privacybeleid en aanvaardt hij het beleid zoals het hier staat. Als u het niet eens bent met dit beleid, maak dan geen gebruik van deze website. Wij behouden ons het recht voor dit beleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle wijzigingen zullen in dit document worden vermeld. De klant moet dit document regelmatig controleren.

Waarvoor dient dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is voor www.ironingpresscompany.com en wordt geserveerd door The Ironing Press Company en regelt de privacy van haar gebruikers die ervoor kiezen het te gebruiken. Het beleid beschrijft de verschillende gebieden waarop de privacy van de gebruiker betrekking heeft en schetst de verplichtingen en vereisten van de gebruikers, de website en de website-eigenaars. De manier waarop deze website gegevens en informatie van gebruikers verwerkt, opslaat en beschermt, wordt eveneens in dit beleid beschreven.

Informatie verzamelen

Persoonlijke gegevens die in de loop van de registratieactiviteiten worden verzameld, zullen eerlijk en rechtmatig worden verwerkt overeenkomstig de Data Protection Act 1998. Dat zal het zijn:

 • Adequaat, relevant en niet overdreven;
 • Uitsluitend gebruikt voor de in dit beleid genoemde doeleinden en niet voor andere doeleinden;
 • Alleen toegankelijk voor leidinggevend personeel na toestemming van het hoofd van het secretariaat;
 • Vertrouwelijk behandeld;
 • veilig opgeborgen; en
 • Niet langer dan nodig bewaard en veilig vernietigd zodra het probleem of de problemen in kwestie zijn opgelost.
 • Wij slaan geen creditcardgegevens op en delen geen klantgegevens met derden.

De regels voor de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “GDPR”).

Door gebruik te maken van onze diensten stemt u ermee in dat The Ironing Press Company uw gegevens in overeenstemming hiermee behandelt.
Privacybeleid. Dit Privacybeleid wordt regelmatig herzien en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator. Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd.

Welke klantgegevens verzamelen wij?

Wanneer wij de opdracht krijgen om apparatuur te onderhouden op een locatie die uw eigendom is of door u wordt gebruikt, kunnen wij verschillende categorieën persoonsgegevens verzamelen. Dit omvat gewoonlijk, maar is niet beperkt tot:-

 • Persoonlijke gegevens – Volledige naam, titel, geboortedatum;
 • Contactgegevens – Telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, correspondentieadres, e-mailadres enz;
 • Financiële gegevens – Bankgegevens.

Hoe we klantgegevens verzamelen

Wij kunnen door u verstrekte telefoon-, post-, e-mail- of andere elektronische berichten registreren, gebruiken en opslaan. Dit is om ervoor te zorgen dat wij kunnen teruggrijpen op eventuele instructies die u ons hebt gegeven en om ervoor te zorgen dat de informatie die wij u verstrekken juist is.

De website van de strijkpers

U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder enige persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. De informatie die wij verzamelen terwijl u de website gebruikt, is alleen die informatie die wij nodig hebben om de functionaliteit van de site en de door u gevraagde of gezochte informatie te leveren en om u onze diensten te leveren. U kunt echter uw contactgegevens doorgeven via de pagina “Contact” op de website. Daarmee verstrekt u uw gegevens die in het systeem van The Ironing Press Company worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Waarom verzamelen wij klantgegevens?

 • De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt gebruikt om:
  Ons in staat stellen u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;
 • Ons in staat stellen u onze producten en diensten te leveren;
 • Ons in staat stellen contact met u op te nemen over algemene product- en servicezaken;
 • U op de hoogte houden van nieuwe functies, producten en diensten die bij ons verkrijgbaar zijn;
 • Ervoor zorgen dat wij de nodige wetten en voorschriften naleven;
 • Ervoor zorgen dat onze website compatibel is met de browsers en besturingssystemen die de meeste van onze bezoekers gebruiken.

Openbaarmaking van cliëntgegevens aan derden

 • Wij zullen uw naam, e-mailadres of andere klantgegevens niet verkopen, delen of verhuren aan derden voor marketingdoeleinden;
 • In sommige gevallen kan het nodig zijn gegevens van cliënten aan een derde partij te verstrekken, bijvoorbeeld voor de verwerking van een transactie voor een zaak die The Ironing Press Company van dezelfde cliënt heeft gekregen;
 • Wij kunnen naar eigen goeddunken cliëntgegevens bekendmaken die door de politie (of andere organisaties met een rechtshandhavingsfunctie) zijn vereist voor de voorkoming en opsporing van criminaliteit of de aanhouding of vervolging van daders;
 • Wij kunnen specifieke persoonsgegevens bekendmaken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Recht om te worden vergeten

Onder GDPR hebben klanten het recht om “vergeten te worden” en om hun persoonlijke gegevens van The Ironing Press te laten verwijderen.
Bedrijfssysteem. Klanten kunnen verzoeken om “vergeten te worden” door te schrijven naar de Senior Administrator van The Ironing Press
Bedrijf. Dit kan echter alleen worden gedaan als het werk waarvoor wij opdracht hebben gekregen is voltooid en als er geen zakelijke of wettelijke noodzaak is om de gegevens te bewaren. Geen enkel redelijk verzoek om “vergeten te worden” zal worden afgewezen,
en in die omstandigheden worden de persoonsgegevens uit de systemen verwijderd.

Verzoek om toegang

Onder GDPR kunnen cliënten toegang vragen tot hun eigen persoonsgegevens die door dit kantoor worden bewaard. Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de hoofdadministrateur. In dergelijke omstandigheden zullen details over de bewaarde privégegevens worden verstrekt
beschikbaar, en afschriften van correspondentie die deze informatie bevatten zullen aan de verzoeker worden toegezonden. Kopieën van de gevraagde gegevens worden binnen een maand na indiening van het verzoek verstrekt.

Hoe we klantgegevens opslaan

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de beste praktijken in de sector. De getroffen beveiligingsmaatregelen worden geëvalueerd
jaarlijks. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Senior Administrator.

De website

Deze website en zijn eigenaars hanteren een proactieve benadering van de privacy van de gebruiker en zorgen ervoor dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacy van de gebruikers tijdens hun bezoek te beschermen. Deze website voldoet aan alle nationale wetten en eisen van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de privacy van gebruikers.

Gebruik van cookies

Deze website kan cookies gebruiken om de gebruikerservaring tijdens hun bezoek aan de website te verbeteren. Waar van toepassing gebruikt deze website een cookiecontrolesysteem waarmee de gebruiker bij zijn eerste bezoek aan de website het gebruik van cookies op zijn computer/apparaat kan toestaan of weigeren. Dit voldoet aan de recente wettelijke vereisten voor websites om uitdrukkelijke toestemming van gebruikers te verkrijgen voordat zij bestanden zoals cookies op de computer/het apparaat van een gebruiker achterlaten of lezen. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker en die informatie over de interacties en het gebruik van de website door de gebruiker volgen, opslaan en bewaren. Hierdoor kan de website, via haar server, de gebruikers een op maat gemaakte ervaring binnen deze website bieden. Gebruikers wordt aangeraden het gebruik en de opslag van cookies van deze website op de harde schijf van hun computer te weigeren door in de beveiligingsinstellingen van hun webbrowser alle cookies van deze website en zijn externe dienstverleners te blokkeren. Deze website maakt gebruik van tracking software om de bezoekers te volgen om beter te begrijpen hoe zij de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics, dat cookies gebruikt om het gebruik van bezoekers bij te houden.
De software zal een cookie opslaan op de harde schijf van uw computer om uw betrokkenheid en gebruik van de website te volgen en te controleren, maar zal geen persoonlijke informatie opslaan, bewaren of verzamelen. U kunt het privacybeleid van Google hier lezen voor meer informatie [http://www .google.com/privacy.html]. Andere cookies kunnen door externe leveranciers op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer deze website gebruik maakt van verwijzingsprogramma’s, gesponsorde links of advertenties. Dergelijke cookies worden gebruikt voor het bijhouden van conversies en verwijzingen en verlopen gewoonlijk na 30 dagen, hoewel sommige langer kunnen duren. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen, bewaard of verzameld.

Contact & Communicatie

Gebruikers die contact opnemen met deze website en/of zijn eigenaars doen dit naar eigen goeddunken en verstrekken dergelijke gevraagde persoonlijke gegevens op eigen risico. Uw persoonlijke gegevens worden privé bewaard en veilig opgeslagen tot ze niet langer nodig zijn of geen nut meer hebben, zoals bepaald in de Data Protection Act 1998. Al het mogelijke is gedaan om te zorgen voor een veilig en betrouwbaar proces voor het indienen van informatie, maar wij adviseren de gebruikers dat zij dit op eigen risico doen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Externe links

Hoewel deze website er uitsluitend naar streeft kwalitatieve, veilige en relevante links op te nemen, wordt gebruikers aangeraden voorzichtig te zijn alvorens te klikken op externe weblinks die op deze website worden vermeld. (Externe links zijn klikbare tekst / banner /
beeldlinks naar andere websites). De eigenaars van deze website kunnen de inhoud van een extern gelinkte website niet garanderen of controleren, ondanks hun inspanningen. Gebruikers moeten er daarom rekening mee houden dat ze op eigen risico op externe links klikken en dat deze website en de eigenaars ervan niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of implicaties veroorzaakt door het bezoeken van de vermelde externe links.

Sociale media platforms

Communicatie, engagement en acties via externe social media platforms waaraan deze website en zijn eigenaars deelnemen, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het privacybeleid van elk social media platform. Gebruikers wordt aangeraden sociale mediaplatforms verstandig te gebruiken en er met de nodige zorg en voorzichtigheid over hun eigen privacy en persoonlijke gegevens op te communiceren. Deze website noch de eigenaars ervan zullen ooit om persoonlijke of gevoelige informatie vragen via social media platforms en moedigen gebruikers die gevoelige details willen bespreken aan om contact op te nemen via primaire communicatiekanalen zoals telefoon of e-mail. Deze website kan gebruik maken van social sharing buttons die helpen om webinhoud direct te delen vanaf webpagina’s naar de sociale media.
platform in kwestie. Gebruikers worden geadviseerd alvorens dergelijke knoppen voor sociaal delen te gebruiken, dat zij dit naar eigen goeddunken doen.
en merk op dat het social media platform uw verzoek om een webpagina te delen respectievelijk via uw social media platform account kan volgen en opslaan.

Meer bronnen

 • Wet gegevensbescherming 1998
 • Privacybeleid van Google

Verdere informatie
Schrijf naar:

Jerry Fried & Co. Ltd

Saltmeadows Road
Gateshead
Tyne en Wear
NE8 3BQ